Edukacja

 

ZAJĘCIA DYDAKTYCZNE PROWADZONE PRZEZ PRACOWNIKÓW KATEDRY STATYKI I DYNAMIKI BUDOWLI (L-41)

INSTYTUTU MECHANIKI BUDOWLI PK W ROKU AKADEMICKIM 2014/2015

 

STUDIA STACJONARNE:

I stopień:

 • Wprowadzenie do inżynierii lądowej,

 • Introduction to civil engineering,

 • Hydraulika i hydrologia,

 • Mechanika budowli,

 • Structural mechanics,

 • Mechanika materiałów i konstrukcji budowlanych,

 • Seminarium dyplomowe,

 • Oceny oddziaływania na środowisko,

 • Ochrona środowiska w transporcie.


II stopień:

 • Kształtowanie i ochrona środowiska,

 • Oddziaływanie drgań od infrastruktury transportowej na otoczenie,

 • Mechanika Budowli III- dynamika budowli,

 • Modelowanie konstrukcji,

 • Dynamika budowli,

 • Ochrona środowiska w budownictwie kolejowym,

 • Ochrona środowiska w budownictwie drogowym,

 • Teoria eksperymentu,

 • Diagnostyka konstrukcji budowlanych,

 • Badania doświadczalne budowli,

 • Mechanika budowli II,

 • Structural mechanics II,

 • Structural mechanics III,

 • Seminarium dyplomowe.

 


STUDIA NIESTACJONARNE:

I stopień:

 • Mechanika budowli,


II stopień:

 • Mechanika budowli II,
 • Dynamika budowli,
 • Modelowanie konstrukcji i ustroje powierzchniowe.